IT Infra Support

Pro One IT Co., Ltd.
อโศก
฿ 23,500 - 27,500   บาท
2 - 3   ปี
candidate@professional-one.com
02 619 2161 Ext. 2
รายละเอียด

จำนวน 1 อัตรา

พื้นที่ปฏิบัติงาน
ทำงานที่ตึกจัสมิน BTS อโศก

หน้าที่ความรับผิดชอบ
•แก้ไขปัญหา Hardware, Software, Network เบื้องต้น
•ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ด้านระบบคอมพิวเตอร์
•ประสานงานทีมงาน System ในการแก้ปัญหา
•ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
•Call / Remote Support ให้กับ user
•Install , Upgrade Computer Hardware & Software

เวลาทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08:30 – 17:30 น.

คุณสมบัติ
•จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ทางด้าน Support
•มีทักษะความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
•มีใจรักการบริการ Service Mind
•ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี
•แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
•มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
•สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (หัวหน้าเป็นชาวต่างชาติ)

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันสุขภาพ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ค่าล่วงเวลา
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• การตรวจสุขภาพประจำปี