QC Engineer

Professional One Co., Ltd.
บางซื่อ
฿ 23,000 - 27,000  บาท
1 - 3  ปี
candidate@professional-one.com
02 619 2161 Ext. 2
รายละเอียด

จำนวน 1 อัตรา

พื้นที่ปฏิบัติงาน
บางซื่อ กทม. (ฺฺ MRT บางซื่อ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• Test Hardware: Smart living IoT ทดสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานได้เหมือน ต้นแบบทั้ง functional และ non-functional ให้ตรงตามข้อกำหนดคุณภาพ
• ตรวจสอบกระบวนการ และผลิตภัณฑ์เป็นไปตามกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัย
• เข้าร่วมในการตรวจสอบภายในและภายนอก (การตรวจสอบระบบคุณภาพ การตรวจสอบลูกค้า)
• จัดทำเอกสารแผนกควบคุมคุณภาพ ISO 9001

เวลาทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 09.00– 18.00 น.

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี ด้าน quality, industrial หรือ mechanical engineering.
• มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้าน Quality Engineering, QC หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ IS09001 และ Thai Industry Standard (มอn.)
• สื่อสารดี สามารถวืเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์ IOT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารทำงานเป็นทีมได้
• มี notebook ส่วนตัวสามารถใช้ในการทำงานได้

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันสุขภาพ
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• การตรวจสุขภาพประจำปี