C# Programmer

Professional One Co., Ltd.
พญาไท
฿ 30,000 - 40,000  บาท
1 - 3  ปี
candidate@professional-one.com
02 619 2161 Ext. 2
รายละเอียด

จำนวน 3 อัตรา

พื้นที่ปฏิบัติงาน
ถ.พหลโยธิน. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (BTS อารีย์)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปีเกี่ยวกับ C#.NET, MVC, JavaScript, Nodejs, Web Application
• ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows และ Windows Server
• ดูแลและแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการ
• ให้การสนับสนุนผู้ใช้งานระบบงานโดยรับแจ้งปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกให้กับผู้ใช้ระบบ
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย.

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C#.NET framework, MVC, Java script, Jquery, CSS และ HTML5.
• มีความรู้หรือประสบการณ์ฐานข้อมูล SQL Server database และ Oracle database (พิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันสุขภาพ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ค่าล่วงเวลา
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• การตรวจสุขภาพประจำปี