System Engineer

Pro One IT Co., Ltd.
ราชเทวี
฿ 30,000 - 33,000  บาท
2 - 3  ปี
candidate@professional-one.com
02 619 2161 Ext. 2
รายละเอียด

จำนวน 1 อัตรา

พื้นที่ปฏิบัติงาน
ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (BTS ราชเทวี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ออกแบบ, การกำหนดค่า และ ดำเนินการแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ระบบและซอฟต์แวร์ระบบ
• บริหารจัดการและควบคุมนโบายความปลอดภัยในการใช้งานระบบ IT ต่างๆ เช่น การเข้าถึงข้อมูล
• ติดตั้งใหม่หรือปรับปรุงพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ และกำหนดค่าฮาร์ดแวร์, อุปกรณ์ต่อพ่วง, services, การตั้งค่า, ไดเรกทอรี
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมายเพิ่มเติมได้

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

คุณสมบัติ
• การศึกษาปริญาตรี ด้าน IT หรือเกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ System Engineer 2 ปี หรือมีทักษะด้าน System Engineer
• มีทักษะด้าน Network สามารถทำความเข้าใจ Network Diagram ได้เป็นอย่างดี
• มีความรับผิดชอบและมีความอดทนสูง
• มีทักษะการประสานงานและสื่อสารได้ดี
• พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันสุขภาพ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ค่าล่วงเวลา
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• เบี้ยขยัน