IT Supervisor

Pro One IT Co., Ltd.
รัชดาภิเษก
฿ 25,000 - 30,000  บาท
2 - 4  ปี
candidate@professional-one.com
02 619 2161 Ext. 2
รายละเอียด

จำนวน 1 อัตรา

พื้นที่ปฏิบัติงาน
MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• แก้ไขปัญหา Hardware / Software , Network
• Call / Remote Support ให้กับ user
• ดูแลและจัดการทีมงาน IT Support และ Admin
• ควบคุมกระบวนการทำงานและ SLA ในการทำงาน (Incident, Request, Respond, Resolved)
• จัดทำรายงานสรุปการทำงานประจำทีม

เวลาการทำงาน 5 หยุด 2 วัน
เวลาทำงาน 08:30 - 17:30

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้าน Support 1 ปีขึ้นไป
• มีทักษะความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
• มีใจรักการบริการ Service Mind
• ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันสุขภาพ
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• ปรับเงินเดือนผลงาน
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• การตรวจสุขภาพประจำปี