Programmer

Professional One Co., Ltd.
ลาดพร้าว
฿ ตามตกลง  บาท
1-3  ปี
candidate@professional-one.com
02 619 2161 Ext. 2
รายละเอียด

จำนวน 1 อัตรา

พื้นที่ปฏิบัติงาน
ซ.สุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว

รายละเอียดงาน
- พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า
- บริการหลังการขาย Software
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ Software ที่พัฒนาขึ้น
- ใช้ C#, VB.Net, ASP.Net, Flutter หรือสามารถเรียนรู้ได้ เพื่อพัฒนา Software
- เขียน stored procedure ใน SQL Server

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ที่หรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการพัฒนาSoftware 1 ปีขึ้นไป
มีความรู้ภาษา VB.Net, ASP.Net, C#
มีความรู้ด้าน SQL