Network Engineer

Professional One Co., Ltd.
พระราม 3
฿ 20,000 - 26,000  บาท
1 - 2  ปี
candidate@professional-one.com
02 619 2161 Ext. 2
รายละเอียด

จำนวน 4 อัตรา

พื้นที่ปฏิบัติงาน
ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร (BTS ช่องนนทรี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ติดตั้งและImplement ระบบ Networkตามความต้องการของลูกค้า (Product Cisco)
• วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน network เบื้องต้น
• สนับสนุนการดำเนินการ operation support /Trouble shootingไปยัง Site ที่มอบหมาย
• รับ Case ผ่านทาง Helpdesk เพื่อลงOnsite ในพื้นที่ของลูกค้าเพื่อทำการแก้ไข
• ดูแล Service Level Agreement (SLA) ให้เป็นไปตามข้อตกลง
• อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08:00 - 17:00 น.

คุณสมบัติ
• วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้าน IT
• มีประสบการณ์ทำงานด้าน Network หรือ สายงานที่เกี่ยวข้อง 1 – 2 ปี
• หากมีประสบการณ์สอนงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใบ Certified CCNA หรือมีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง อุปกรณ์ Network ประเภท CISCO

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันสุขภาพ
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• เงินโบนัสตามผลงาน
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี