Helpdesk Support

Pro One IT Co., Ltd.
CP TOWER
฿ 15,000 - 18,500  บาท
0 - 1  ปี
candidate@professional-one.com
02 619 2161 Ext. 2
รายละเอียด

จำนวน 2 อัตรา

พื้นที่ปฏิบัติงาน
CP TOWER ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (ฺฺBTS ศาลาแดง / MRT สีลม)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• แก้ปัญหาให้ User ทางด้าน Hardware Software และNetwork ผ่านโทรศัพท์
• วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข
• ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลาทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ และทำงานวันเสาร์เดือนละ 1 ครั้ง
เวลา 08:00 – 17:30 น.
08:30 – 18:00 น.
09:30 – 19:00 น.

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
• มีใจรักการบริการ Service Mind

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันสุขภาพ
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• เงินโบนัสตามผลงาน
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• การตรวจสุขภาพประจำปี

สวัสดิการเพิ่มเติม
• เบี้ยขยัน