IT Support

Pro One IT Co., Ltd.
หทัยราษฎร์-รามอินทรา
฿ 25,000 - 30,000  บาท
2 - 3  ปี
candidate@professional-one.com
02 619 2161 Ext. 2
รายละเอียด

จำนวน 1 อัตรา

พื้นที่ปฏิบัติงาน
หทัยราษฎร์-รามอินทรา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• แก้ไขปัญหา HW/SW/Network ให้กับ User
• Install , upgrade computer Hardware / Software
• ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket
• Call / Remote Support ให้กับ User
• ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
• แก้ไขและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ และวันเสาร์เว้นเสาร์
เวลา 08:00 - 17:00 น.

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้าน HW, SW, Network
• มีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
• มี Service mind
• มีทักษะการติดต่อประสานงานกับ User ได้ดี
• มีประสบการณ์ Support อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
• ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันสุขภาพ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ค่าล่วงเวลา
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• การตรวจสุขภาพประจำปี